next previous
page 11 of 16

Nationaal Archief te Den Haag

Als 'nationaal geheugen' van Nederland beheert het Nationaal Archief 110 kilometer archiefmateriaal, foto's en kaarten van de rijksoverheid en van maatschappelijke organisaties en individuele personen die van nationaal belang zijn (geweest).

Het ontwerp van Sjoerd Schamhart heeft een grillig silhouet door het gebruik van verschillende bouwhoogtes. De plattegrond van het gebouw is ongeveer vijfhoekig met in het midden een open binnentuin.

Location

Den Haag

Client

Rijksgebouwendienst, Directie Beheer

Nature

Onderhoudsbeheer en uitvoeringscontrole
Onderhoudsbegeleiding, planmatige vervangingen, inventarisaties, inspecties, meerjarenkostenprognoses, revisietekenwerk, legionellapreventie

Nieuwbouw (1980)
Ontwerp van klimaat- en sanitaire installaties, uitvoeringsbegeleiding, kostenbewaking en directievoering.