next
page 1 of 5

Shell Rijswijk

De Shell-vestiging in Rijswijk, het zogenaamde Shell EPi-Centre, huisvest het hoofdkantoor voor de divisie Shell International Exploration and Production (SIEP). Naast de vestiging in Houston (USA) is de vestiging in Rijswijk de grootste research-afdeling van Shell.

Location

Rijswijk

Client

Shell International Exploration and Production (SIEP)/Shell

Nature

Smits van Burgst heeft de volledige opdracht voor het algehele projectmanagement en de benodigde advieswerkzaamheden voor de technische installaties ten behoeve van de tijdelijke en definitieve huisvesting van de grote proefopstellingen. Aanvullend op de grote proefopstellingen valt ook het verhuizen van kleine proefopstellingen en laboratoria naar de nieuwbouw binnen deze opdracht. Tijdens de verbouwing blijft het park in bedrijf.

Binnen het complex begeleidt Smits van Burgst diverse verbouwingen en deelopleveringen van de kantoren en de verplaatsing van de centrale meldkamer inclusief bijbehorende infrastructuur. Eveneens onderdeel van het project was de verhuizing van een glasknooppunt en de realisatie van een zogenaamde Fall Back Location.

Tijdens de duur van het project is het project uitgebreid met het project "Herinrichten van de vergaderzalen in gebouw Andes".