Driehoek

Kwaliteit: ISO 9001-2015 certificering

Het kwaliteitssysteem van de Smits van Burgst Groep is beschreven in het kwaliteitsleidraad Smits van Burgst.

Opbouw handboek
Het handboek is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken:

Het handboek is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken:

 

Algemeen   Hierin worden de algemene zaken beschreven die betrekking hebben op Smits van Burgst en het kwaliteitssysteem.
Beleid   Hierin wordt het beleid en de kwaliteitsdoelen van Smits van Burgst beschreven.
Organisatie   Hierin is de organisatiestructuur van Smits van Burgst beschreven.
Beheer en ondersteunende processen   Hierin worden de ondersteunende processen beschreven.
Projecten   Hierin worden de primaire processen beschreven.
Werkinstructies   Hierin wordt het uitvoeren van specifieke activiteiten beschreven.
Standaarden en formulieren   Hierin zijn standaarden en formulieren opgenomen.

Toepassingsgebied
Het kwaliteitssysteem is gebaseerd op de ISO 9001:2015 standaard.

In het kwaliteitssysteem van Smits van Burgst zijn de volgende activiteiten opgenomen: installatie-advies, beveiligingsadvies, studies en onderzoek, beheer en begeleiding van onderhoud van technische installaties in en om gebouwen en projectmanagement.